EKS till din tjänst!

TJÄNSTER

Vi står på tre ben, Energi, Service och Installation. Service är den stabila basen i vår verksamhet.

byt bild
byt bild

ENERGI

Energitjuvar är det som vi alla vill ha bort, såväl privat som i arbetslivet.

Energitjuvar är det som vi alla vill ha bort, såväl privat som i arbetslivet. EKS kan få bort energitjuvar som i alla fall rör fastighetstekniska installationer. Gäller det befintliga fastigheter börjar vi alltid med att se hur fastigheten är tänkt att fungera från den tid då den byggdes. Hur styrfunktioner är inställda och hur mycket luftväxling etc man har. Utgår man från det ser man förutsättningarna för anläggningen tillsammans med fastigheten. Har man sedan byggt om eller ändrat verksamhet får man lägga in dessa parametrar. Är vi med från början vid nyproduktion försöker vi påverka så långt vi kan. ”Energiupphandling” borde vara en stor framtida produkt. Med detta menar vi på EKS att man viktar installationens påverkan på energiförbrukning i förhållande till installationens pris. Ofta vid privata upphandlingar så kommer kunden med en tanke och vad han/hon tror att det kommer kosta, inte sällan kan EKS påvisa en lösning som initialt är dyrare men övertid en mer drift ekonomisk för kunden.

SERVICE

Service ligger EKS varmt om hjärtat, vi har till med, ordet i vårt namn!

Service ligger EKS varmt om hjärtat, vi har till med, ordet i vårt namn! Vi tänker service i alla lägen och det är allt ifrån hur vi bemöter kunder, leverantörer, samarbetspartners och kollegor. Men framför allt så servar vi fastighetsteknikska installationer. Vi har personal med kompetens inom områden som ventilation, värmesystem, styr och regler, brandlarm, kyla, el och energi. Vi har teknisk jour dygnet runt. Detta för att kunna erbjuda dig som kund en helhetslösning av den tekniska skötseln av just dina fastigheter. Sammanfattningsvis all teknisk fastighetsinstallation. Micael Öman, Servicetekniker EKS AB – ”Det är roligt att lämna en välservad anläggning efter sig!”

INSTALLATION

Installation av ventilationsaggregat, kylmaskiner samt värmepumpar är en daglig del i vår verksamhet.

Installation av ventilationsaggregat, kylmaskiner samt värmepumpar är en daglig del i vår verksamhet. Vi jobbar mycket med att installera driftekonomiskt det mest fördelaktiga för respektive installation. Ofta vid installationer får vi ta helhetsgreppet och vara en sorts generalentreprenör. Vi ser detta som den största vinningen för våra kunder, att de kan göra det som de är bäst på medan vi gör det vi är bäst på. Installation ihop med vårt servicetänkande är ett vinnande koncept!

EKS - Energi - Klimat - Service - © 2010 - 2011 EKS AB

Energipanelen

ENERGIPANELEN

Är det lönsamt att byta till lågenergilampor? Är det en lampa som används regelbundet så är det en klok investering...
Nyheter

NYHETER

Grattis HIF och KHK!!!!! EKS är stolta sponsorer till HIF Karlskrona och KHK. EKS gratulerar våra två elitlag till deras avancemang i respektive sport. Att Karlskrona kan stoltsera med dessa två bedrifter stärker Ka...